U bent hier: Home > Kantoor > Erkenning

Wettelijke erkenning door het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten

Ons kantoor is wettelijk erkend als accountant-belastingconsulent door het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten. Dit geeft onze cliënten de garantie dat zij worden begeleid door specialisten met kennis en ervaring.

Een I.A.B. accountant mag bovendien een aantal in het wetboek van vennootschappen voorziene wettelijke opdrachten vervullen.
Zo mag de accountant in kleine en middelgrote ondernemingen, waar geen bedrijfsrevisor werd benoemd, volgende wettelijke verslagen opmaken:

  • omvorming van een vennootschap naar een andere rechtsvorm
  • ingeval van beperking of opheffing van het voorkeurrecht, wanneer het gaat om de bepaling van de intrinsieke waarde van het effect
  • fusies en splitsingen van ondernemingen
  • vrijwillige ontbinding van een NV, BVBA, Comm.VA en CV.

Bovendien kan een I.A.B. accountant worden opgeroepen voor het uitvoeren van gerechtelijke expertises zoals het bijstaan van een curator bij faillissementen, waardebepaling van een onderneming in echtscheidingsprocedures, verdeling van nalatenschappen, ... alsook voor het uitvoeren van privé-expertises zoals conflicten tussen vennoten, bijstand bij controle van de boekhouding, ...

 

Belangrijke data


Erkend als Accountant en Belastingconsulent

Erkenning acountantskantoor belastingsconsulent