U bent hier: Home > Diensten > Overnemen en overlaten van ondernemingen

Overnemen en overlaten van ondernemingen

Het overlaten of overnemen van een bedrijf is een moeilijk en gevaarlijk proces dat stapsgewijs dient aangepakt te worden. In de praktijk worden vaak niet alle mogelijkheden benut of worden bepaalde aspecten onderschat met alle gevolgen vandien.

Volgende vragen of problemen kunnen zich onder meer voordoen:

  • Wat zijn de gevolgen op het vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, registratierechten, … bij overlating van mijn bedrijf?
  • Kan ik aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de overlater aan de RSZ, BTW en directe belastingen bij overname van een onderneming?
  • Hoelang is de milieuvergunning nog geldig? Is er sprake van bodemverontreinging?
  • Verkoop ik de aandelen van de vennootschap of behoud ik deze en verkoop ik enkel de erin aanwezige activa?
  • Hoe financier ik het best de overname? Hoe pak ik de kredietaanvraag bij de bank aan? Hoe stel ik mijn financieel plan op?
  • Wat met het lopende huurcontract en andere overeenkomsten?
  • Wordt het onroerend goed het best overgenomen met een nieuwe vennootschap? Zoja, moet dan de volle eigendom gekocht worden of alleen het vruchtgebruik?
  • Wat met het aanwezige personeel in de overgenomen vennootschap?
  • ...

Met al deze vragen of problemen kunnen wij u helpen om de juiste oplossing te vinden.
Wij geven begeleiding gaande van het voorstel, de onderhandelingen met kandidaat-overnemers tot het kiezen van de juiste structuur waarbinnen het bedrijf wordt overgenomen of overgelaten.

Belangrijke data

Lid van

Erkenning acountantskantoor belastingsconsulent